kancelaria kuklewicz logo

KORONAWIRUS (COVID-19) A DOZÓR ELEKTRONICZNY
5 maja 2020

Choć wydawać by się mogło, że koronawirus (COVID-19) pozostanie bez wpływu na kwestie związane z wykonaniem orzeczonych kar pozbawienia wolności, stało się jednak inaczej.

Wszystko za sprawą tzw. specustawy covidowej[1], która zmieniła przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego[2], określające warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Za sprawą dokonanej zmiany o dozór elektroniczny mogą obecnie ubiegać się osoby, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nie przekraczającą jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Co przy tym istotne, orzeczenie dozoru jest możliwe także w stosunku do skazanych na dwie lub więcej kar pozbawienia wolności, które nie podlegają połączeniu, lecz ich suma nie przekracza półtora roku.

Uprzednio odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego było możliwe jedynie w sytuacji kiedy orzeczona kara (lub suma kar) nie przekraczała jednego roku.

Przedmiotowa, niezwykle istotna, zmiana weszła w życie 31 marca 2020 r. Nie oznacza to jednak, że ma ona zastosowanie wyłącznie do kar orzeczonych po tym dniu. Znowelizowane przepisy stosuje się także do wcześniej orzeczonych kar, przy czym należy pamiętać, iż do postępowań wykonawczych wszczętych przed 31 marca 2020 r. i jeszcze niezakończonych stosuje przepisy KKW w brzemieniu dotychczasowym[3]. Oznacza to, że skazany który chce wnioskować o dozór elektroniczny na podstawie nowych przepisów powinien złożyć stosowny wniosek po wejściu ich w życie, tj. po dniu 31 marca 2020 r.

Takie właśnie działania Kancelaria podjęła już w pierwszych dniach po wejściu w życie nowych przepisów, wnioskując o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wobec klienta skazanego na kary pozbawienia wolności, których suma przekracza jeden rok, a więc w stosunku do którego orzeczenie dozoru elektronicznego przed 31 marca 2020 r. nie było możliwe.

 

[1] Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

[2] Art. 43la § 1 pkt 1 oraz § 6 KKW zmieniony na mocy art. 15 „ustawy covidowej”.

[3] Art. 93 „ustawy covidowej”

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.