kancelaria kuklewicz logo

Aktualności

Choć szczyt pandemii covid-19 mamy już (jak się wydaje) szczęśliwie za sobą, problemy prawne jakie wywołały regulacje wprowadzone w związku z pandemią są więcej niż aktualne. W dniu 12 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny, zapewne niesiony falą zmian mającą swój początek 15 października 2023 r., orzekł, iż tzw. przepisy covidowe[1], które w sprawach o przestępstwa…

Czytaj więcej >

W dniu 27 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w sprawie o sygn. akt II SA/Op 219/20, wydał wyrok, który można oceniać nawet w kategoriach „precedensu” znanego z sądownictwa amerykańskiego. Przywoływany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia 2020 r. [1] rząd – w związku z trwającym stanem epidemii…

Czytaj więcej >

Wobec pandemii wiele mówi się o potrzebie należytego podziękowania lekarzom za podejmowane przez nich wysiłki, zmierzające do zwalczenia grożącego nam wszystkim wirusa. Jednocześnie w pewne zapomnie popadło, iż lekarze, zwłaszcza ci dopiero zaczynający swoją zawodową posługę, muszą stale borykać się nie tylko z wyzwaniami medycznymi, ale także z innymi, przyziemnymi trudnościami – w szczególności stawiani…

Czytaj więcej >

W ostatnich latach w opinii publicznej powtarzają się – z różnym nasileniem – uwagi dotyczące tzw. „dzikiej reprywatyzacji”. Abstrahując od politycznych aspektów tego problemu i zawiłości wielu spraw zajmujących od czasu do czasu nagłówki gazet, warto zwrócić uwagę na kwestię samej zależności między upływem czasu, a nabyciem i utratą własności nieruchomości. Choć może wydawać się…

Czytaj więcej >

Aktualna sytuacja epidemiologiczna może – paradoksalnie – wpłynąć na sprawniejsze zakończenie niektórych postępowań spadkowych – dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w art. 15 zzs1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)[1]. Pandemia koronawirusa doprowadziła do odwołania tysięcy rozpraw, znacząco odsuwając w czasie możliwość zakończenia spraw sądowych. Ta niepewność…

Czytaj więcej >

Na mocy przyjętych do tej pory ustaw antykryzysowych (tzw. tarcza 1.0 i 2.0) przedsiębiorcy, a zatem osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uprawnione są – przy spełnieniu określonych warunków, o których pisaliśmy w aktualnościach z dnia 30 kwietnia 2020 r. – do uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczania składek ZUS. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy…

Czytaj więcej >

Choć wydawać by się mogło, że koronawirus (COVID-19) pozostanie bez wpływu na kwestie związane z wykonaniem orzeczonych kar pozbawienia wolności, stało się jednak inaczej. Wszystko za sprawą tzw. specustawy covidowej[1], która zmieniła przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego[2], określające warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru…

Czytaj więcej >
30 kw. 2020

Rząd przyjął projekt kolejnej regulacji (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0), mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wśród najważniejszych założeń znalazło się rozszerzenie możliwości ubiegania się o zwolnienie składek ZUS na grupę przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników, a ich miesięczny dochód nie przekroczył kwoty 7000 zł. Zwolnienie może dotyczyć tylko kwietnia i maja….

Czytaj więcej >

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.