kancelaria kuklewicz logo

Zespół

Krystyna Kuklewicz
Adwokat, wspólnik

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sędziowską i adwokacką. W roku 1984, uzyskując pierwszą lokatę, zdała egzamin adwokacki, rozpoczynając swoją praktykę zawodową w zespole nr 5 – kontynuując w ten sposób tradycje rodzinne, sięgające trzeciego pokolenia.

Od 1994 roku prowadziła w Krakowie indywidualną Kancelarię Adwokacką. W 2016 roku razem z adwokatem Janem Kuklewiczem oraz adwokatem Janem Karolem Kuklewiczem założyła Kancelarię Kuklewicz spółkę adwokacką.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie spadkowym i rodzinnym, w tym w sprawach o podział majątku wspólnego. Od lat doradza klientom i z sukcesami reprezentuje ich w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności w sprawach dotyczących odzyskiwania nieruchomości oraz zniesienia współwłasności. Pełnomocnik w niezliczonych sprawach mających za przedmiot uzyskanie polskiego obywatelstwa – przeprowadzonych we współpracy tak z klientami indywidualnymi, jak i zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Istotną część jej praktyki zajmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz klientów zamieszkałych poza granicami Polski, w szczególności obywateli Izraela. Z powodzeniem powadzi sprawy międzynarodowe, efektywnie poszukując danych i osób tak w krajach europejskich, jak i w Ameryce Południowej, Kanadzie, USA czy Nowej Zelandii.

Jan Kuklewicz
Adwokat, wspólnik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację prokuratorską i adwokacką. Od 1994 roku prowadził w Krakowie indywidualną Kancelarię Adwokacką. W 2016 roku razem z adwokatem Krystyną Kuklewicz oraz adwokatem Janem Karolem Kuklewiczem założył Kancelarię Kuklewicz spółkę adwokacką.

Od początku swojej praktyki adwokackiej koncentruje się na świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego. Posiada bogate doświadczenie nabyte w trakcie setek spraw sądowych, w których występował zarówno jako obrońca oskarżonych jak i pełnomocnik pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych). Z powodzeniem prowadził obronę także w licznych sprawach lustracyjnych oraz dyscyplinarnych.

Wielokrotnie wyróżniany za swoje zasługi na polu zawodowym i samorządowym – otrzymał m. in.: odznakę „Adwokatura Zasłużonym”, odznakę Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” oraz nagrodę „Diamentowa Temida”. Laureat w konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii Adwokat w województwie małopolskim.

Wieloletni działacz samorządu adwokackiego – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Naczelnej Rady Adwokackiej, Dziekan Okręgowej Rady w Krakowie w latach 2010-2013, Zastępca Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2013-2016, członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry”. Wykładowca w ramach szkoleń aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz członek i Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej. Członek komisji Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie w 2009 r. Członek Komisji egzaminacyjnej w Instytucie Ekspertyz Sądowych.

Jan Karol Kuklewicz
Adwokat, wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie prawo karne skarbowe i gospodarcze. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Wpisany na listę adwokatów w 2011 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie negocjacji i sporów sądowych. Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z branży budowlanej. Obszar jego praktyki zawodowej od wielu lat zajmuje także prawo karne.

Maciej Kuklewicz
Adwokat, wspólnik

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończonych z wynikiem bardzo dobrym. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie prawo karne skarbowe i gospodarcze (ukończonych w wynikiem bardzo dobrym). W maju 2016 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od stycznia 2018 r. wspólnik Kancelarii Kuklewicz spółka adwokacka.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących nieruchomości (w tym o zniesienie współwłasności) o podział majątku wspólnego (zwłaszcza w skład którego wchodzą spółki prawa handlowego), dział spadku oraz bieżącej obsłudze spółek i stowarzyszeń.

Wiedzę z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego wykorzystuje pełniąc funkcję obrońcy w złożonych i skomplikowanych sprawach karno-gospodarczych, w których przenikają się zagadnienia z wymienionych dziedzin prawa.

Małgorzata Kuklewicz-Bogocz
Adwokat, współpracownik

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wielokrotna stypendystka, absolwentka kursów Universita degli Studi di Bergamo i Universita degli Studi di Ferrara we Włoszech. Legitymuje się certyfikatami językowymi CEA (Certificate of Advance English) i TOLES Higher (Test of Legal English Skills). W latach 2015-2018 odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adw. dr hab. Grzegorze Sulińskiego i adw. Grzegorza Eliasza. Wyróżniona w konkursie krasomówczym Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W roku 2019 r. założyła indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Krakowie.

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego – łącząc wiedzę prawniczą z umiejętnościami językowymi. Specjalizuje się w sprawach międzynarodowych. Od roku 2016 r. współpracuje z Kancelarią Kuklewicz spółką adwokacką.

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.