kancelaria kuklewicz logo

CZY POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCY NIE MOGĄ LICZYĆ NA ZWOLNIENIE Z ZUS?
14 maja 2020

Na mocy przyjętych do tej pory ustaw antykryzysowych (tzw. tarcza 1.0 i 2.0) przedsiębiorcy, a zatem osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uprawnione są – przy spełnieniu określonych warunków, o których pisaliśmy w aktualnościach z dnia 30 kwietnia 2020 r. – do uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczania składek ZUS.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców[1] za przedsiębiorcę, uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna – wykonującą działalność gospodarczą. Co do zasady zatem każdy przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może się ubiegać o pomoc w postaci zwolnienia z  obowiązku opłacania składek ZUS.

Jednak, choć w „tarczach antykryzysowych” ten wyjątek nie jest wyraźnie zastrzeżony – to zaznaczyć należy, iż ta postać pomocy nie przysługuje osobom fizycznym, które jako przedsiębiorcy korzystają z tzw. ulgi na start, czyli przewidzianego w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców prawa do uiszczania jedynie składki na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. Dlaczego? Gdyż według art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych[2] takiego przedsiębiorcę nie postrzega się za osobę prowadzącą działalność gospodarczą z punktu widzenia właśnie ubezpieczeń społecznych.

Biorąc pod uwagę skalę wniosków składanych do ZUS o zwolnienie z obowiązku uiszczania składek, w tym zapewne także przez przedsiębiorców korzystających z Ulgi na start oraz fakt, iż do dnia dzisiejszego wielu wnioskodawców nie otrzymało jakichkolwiek decyzji w tym przedmiocie, powstaje pytanie jakie konsekwencje poniosą tacy przedsiębiorcy, który bezskutecznie oczekując na rozstrzygniecie ZUS-u zaprzestali uiszczania jakichkolwiek składek?

Wydaje się – jako że wobec stale zmieniających się rozwiązań antykryzysowych  nic nie może być pewne –  iż w takim przypadku ZUS wyda decyzje o odmowie zwolnienia przedsiębiorców z tej grupy od obowiązku uiszczania składek. W takim wypadku wspominani przedsiębiorcy winni złożyć wniosek o umorzenie odsetek związanych z zaległościami – powołując się na nadzwyczajne okoliczności, które doprowadziły do nieterminowego uiszczenia należności na rzecz ZUS. Wskazane jest także jak najszybsze uregulowanie ewentualnych zaległych składek („należności głównej”), jako że w przypadku ich nieopłacenia lub opłacenia w zaniżonej wysokości ZUS może nałożyć na płatnika dodatkową opłatę w wysokości do 100% nieopłaconych składek.

 

[1] Dz.U.2019.1292 z dnia 1 lipca 2019

[2] Dz.U.2019.300 z dnia 18 lutego 2019

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.