kancelaria kuklewicz logo

COVID-19 A PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI ORAZ PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY
19 grudnia 2023

Choć szczyt pandemii covid-19 mamy już (jak się wydaje) szczęśliwie za sobą, problemy prawne jakie wywołały regulacje wprowadzone w związku z pandemią są więcej niż aktualne.

W dniu 12 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny, zapewne niesiony falą zmian mającą swój początek 15 października 2023 r., orzekł, iż tzw. przepisy covidowe[1], które w sprawach o przestępstwa zawieszały bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary, są niezgodne z Konstytucją[2].

Przypomnienia wymaga, że zgodnie z przepisami covidowymi, które zostały uznane za niekonstytucyjne, zawieszenie biegu przedawnienia miało miejsce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu.

Stan epidemii obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 r.[3]. Został on co prawda uchylony w dniu 12 maja 2022 r.[4], jednakże stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony 16 maja 2022 r.[5]i obowiązywał aż do 1 lipca 2023 r.[6].

Oznacza to, że przepisy covidowe wstrzymywały bieg przedawnienia karalności przestępstw oraz przedawnienia wykonania kary orzeczonej za przestępstwo od dnia 20 marca 2020 r. aż do dnia 1 stycznia 2024 r. (czyli przez przeszło 3,5 roku).

Skutkiem stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów covidowych będzie nie tylko umorzenie części toczących się obecnie postępowań z uwagi na przedawnienie karalności (względnie postępowań wykonawczych z uwagi na przedawnienie wykonania kary), lecz także możliwość wznowienia postępowań już zakończonych, w których doszło do skazania oskarżonego pomimo upływu przedawnienia określonego przez przepisy k.k. z uwagi na uznanie przez Sąd, iż przepisy covidowe wstrzymały bieg przedawnienia.

Kancelaria po wydaniu wyroku przez TK, dokonała już w imieniu swych Klientów pierwszych działań zmierzających do umorzenia postępowania wobec przedawnienia, względnie wznowienia postępowania w celu uchylenia zapadłego wyroku i umorzenia postępowania wobec przedawnienia.

 

[1] art. 15zzr1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)
[2] wyrok TK z dnia 12 grudnia 2023 r., sygn. akt P 12/22
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491)
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491)
[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1028)
[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118)

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.